top of page

Vanlige spørsmål

HVA ER "FRYSTØRKING"?

Frysetørking er en prosess for å trekke ut væske fra et produkt. Det er den mest skånsomme måten å fjerne vann fra mat. 

Frysetørkede produkter har den fordelen at de beholder form og struktur relativt uforandret fra fersk tilstand. De absorberer vann igjen bedre enn lufttørkede produkter og beholder mer av sin originale smak og aroma. Når de er vakuumpakket, kan de vare i svært lang tid, selv uten bruk av konserveringsmidler.

Frysetørking er en spennende prosess. Vann eller annet løsemiddel fjernes ved en prosess som kalles sublimering. Sublimering skjer når isen i et frossent produkt omdannes direkte til gassform uten å passere gjennom væskefasen.
Spartabutikk har videreutviklet frysetørketeknologien, for å levere best mulig resultat, hver gang.

Frysetørkeprosessen

Frysetørking av mat hjemme er mulig, men for å gjøre det riktig krever det bruk av dyre maskiner som vanligvis koster flere tusen dollar.

HVA ER BETALINGSMULIGHETERNE?

Betaling er ikke tilgjengelig før siden ikke er ferdig.

bottom of page